Ուր մնաց գենդերային հավասարությունը


     Ամենուր խոսվում է, թե բոլորս հավասար ենք, բոլորս ունենք հավասար իրավունքներ: Գորգոռում են ու պատերը զարդարում են սոցիալական գովազդներով` իբր թե տղամարդն ու կինը հավասար են և ունեն հավասար իրավունքներ:
     Ու բացահայտ երևում է, որ աշխարհն այսօր այդ ուղղությամբ է գնում, կնոջ դերը բարձրանում է այն ոլորտներում, որտեղ կանայք ժամանակ առաջ "գործ" չուներին: Իսկ հիմա կանայք բոլոր ոլորտներում են ու տղամարդկանց  հետ հավասար իրավունքներ ունեն:
  Գենդերային հավասարություն ունենալու համար պետք է օրենքով էլ ամրագրվի դա, նույնիսկ օրենսգրքում կա խտրականություն` ահա ՀՀ քրեական օրենսգրքի 138-րդ հոդվածից մի հատված.

ԳԼՈՒԽ 18.
ՍԵՌԱԿԱՆ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԵՌԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդված 138. Բռնաբարությունը

1. Բռնաբարությունը՝ տղամարդու սեռական հարաբերությունը կնոջ հետ՝ նրա կամքին հակառակ, վերջինիս կամ այլ անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով կամ կնոջ անօգնական վիճակն օգտագործելով՝

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ երեքից վեց տարի ժամկետով:

Հետաքրքիրա, որ կինը բռնաբարի տղամարդուն, ինչա լինելու?
Մեկնաբանությունները թողնում եմ Ձեզ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: