Գովազդը և հայտնի մարդիկ


Գովազդի հիմնական նպատակն ակնհայտ է` ստիպել սպառողներին գնումներ կատարել: Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ մարդկանց մոտ պետք է ցանկություն վարակել, որ նրանք կատարեն գնումներ, այսինքն ակտուալացնել հին ապրանքը կամ ձևավորել նոր պահանջմունք:

Հայտնի մարդկանց ներկայացնելը հեռուստագովազդներում գովազդային ստրատեգիաներից մեկն է, երբ հայտնի մարդիկ “վկայում” են, որ տվյալ ապրանքանիշը լավն է:

Այս տեխնիկան մեծ արդյունավետություն կունենա, երբ հայտնի անհատը գովազդում է “իր ոլորտի” ապրանքանիշ, և/կամ ունի չնչին կապ տվյալ գովազդվող ապրանքի հետ: Այդ պարագայում գովազդն ավելի լավ է հիշվում և տպավորվում է:

Հակառակ դեպքում, ինչպես նախազգուշացնում է գովազդի վարպետ Դ. Օգիլվին “Զգույշ եղեք “օգտագործել” հայտնի մարդկանց գովազդներում, որոնք վկայում են Ձեր ապրանքի օգտին, քանի որ հանրաճանաչներին կհիշեն, իսկ ապրանքը կմոռանան”:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: