Flash mob N3


16 հունիսի 2010 թ. ժամը 19:30-19:45 Երևանի Կարապի լճում 23 երիտասադներ ձուկ էին բռնում, դա կարելի էր մեկ բառով նկարագրել` ֆլեշ մոբ, որը կազմակերպել էր Հայակական ֆլեշմոբ դիվիզիան: Դա դիվիզիայի երրորդ ֆլեշմոբն էր, ու սա դեռ վերջը չի:

Ահա նկարներից:

Նկարները` Ա. Եղիազարյան և Գ. Ղարագյոզյան:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: