О профессии (или кто такой PR – менеджер):

Автор: Д.А. Шевченко
Начальник Управления маркетинговой и рекламной деятельности РГГУ.
заведующий кафедрой маркетинга и рекламы РГГУ

Как только вы собираетесь выводить на рынок новинку, новый товар, имидж, услугу, идею, Вы сразу задумываетесь над проектом паблик рилейшнз.

Цель же связей с общественностью, как и иных компонентов маркетинговых коммуникаций – продвижение товаров и услуг потребителям.

Специалисты по связям с общественностью поддерживают контакт с аудиториями микро и макросреды. Continue reading

Advertisements

Գովազդը և հայտնի մարդիկ

Գովազդի հիմնական նպատակն ակնհայտ է` ստիպել սպառողներին գնումներ կատարել: Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ մարդկանց մոտ պետք է ցանկություն վարակել, որ նրանք կատարեն գնումներ, այսինքն ակտուալացնել հին ապրանքը կամ ձևավորել նոր պահանջմունք:

Հայտնի մարդկանց ներկայացնելը հեռուստագովազդներում գովազդային ստրատեգիաներից մեկն է, երբ հայտնի մարդիկ “վկայում” են, որ տվյալ ապրանքանիշը լավն է: Continue reading

ArmSocClub-ը 2 ամսական է.

Հայկական Սոցիոլոիգիական Ակումբի կայքը էջը այսօր դարձավ 2 ամսական:

Այս երկու ամիսների ընթացքում այն ունեցել է հետևյալ վիճակագրությունը`

Կազմակերպությունների ներքին PR.

Մարդ երբ իրեն լավ է պահում ասում են` ապրես, իսկ երբ վատ է պահում`…

Մարդու վարքը կարգավորելու համար կիրառում են սանկցիաներ, դրանք լինում են պատիժների և խրախուսանքի տեսքով:

Սանկցիաներ կիրառվում են բորոլր տիպի հարաբերություններում, սկսած ընկերների փոխհարաբերություններից, մինչև միջպետական դիվանագիտական հարաբերություններ: Continue reading

Ինչպես կազմակերպել PR միջոցառումներ.

Միջոցառումներ

Միջոցառում            ները PR ոլորտի անբաժանելի մաս են կազմում: PR միջոցառումներ ասելով կարելի է հասկանալ բոլոր տիպի և ձևի միջոցառումները` սկսած մամլո ասուլիսից մինչև սպորտային մրցարշաներ:

Կարող են լինել միջոցառումներ, որոնք կազմակերպվում և իրականացվում են սեփական նախաձեռնությամբ: Կարող են լինել նաև պատվիրված կամ կարգադրված /պլանային/ միջոցառումներ: Միջոցառումներն իրենց բովանդակությամբ և ձևով կարող են շատ տարբեր լինել: Continue reading

Հայ-թուրքական հարաբերությունները և հայ ինքնությունը

Մի աշխատություն, որը ներկայացրի

սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանողական գիտաժողովին:

Նոյեմբեր, 2009

Հայ-թուրքական հարաբերությունները և հայ ինքնությունը

Հայ-թուրքական հարաբերությունների ստեղծումը վերջին ժամանակներս ինչպես հասար127278ակության, այնպես էլ տարբեր ոլորտների վերլուծաբանների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել: Հասարակության շրջանում լայն տարածում է գտել այն գաղափարը, որ սահմանը բացելուց հետո հայ էթնիկ պատկերի փոփոխությու տեղի կունենա, ընդհուպ մինչև ասսիմիլյացիա: Continue reading

ՋԱՎԱԽՔԱՀԱՅԵՐԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀԱՅԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ “ՕՏԱՐԻ” ԵՎ “ՅՈւՐԱՅԻՆԻ” ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈւՄ

ԷԴՈՒԱՐԴ ԼԵՎՈՆԻ ԼԵՎԱՆՅԱՆ
Գիտական ղեկավար` ս.գ.թ. Բ. Հարությունյան

Հոդվածը նվիրված է մշակութային և էթնիկ ինտեգրացիոն գործընթացների, անծանոթ մշակույթում հայտնված միգրանտների վարքն ու հարմարման և ադապտացման գործընթացի ուսումնասիրությանը` Հայաստանում բնակվող ջավախքահայերի օրինակով: Հետազոտության արդյունքում բացահայտվեցին Ջավախքից հեռանալու և Հայստանում բնակություն հաստատելու պատճառները, ջավախքահայերի ինքնաընկալումը, հայաստանյան հայերի և ջավախքահայերի փոխհարաբերությունների բնույթն ու ոլորտները, ինչպես նաև սուբէթնիկ խմբերի մշակութային բացահայտումներն ու մշակութային դիֆուզիան: Այս ամենը մեկաբանվում է ՙօտարի՚ և ՙյուրայինի՚ կոնտեքստում: Continue reading