Հայ-թուրքական հարաբերությունները և հայ ինքնությունը

Մի աշխատություն, որը ներկայացրի

սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանողական գիտաժողովին:

Նոյեմբեր, 2009

Հայ-թուրքական հարաբերությունները և հայ ինքնությունը

Հայ-թուրքական հարաբերությունների ստեղծումը վերջին ժամանակներս ինչպես հասար127278ակության, այնպես էլ տարբեր ոլորտների վերլուծաբանների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել: Հասարակության շրջանում լայն տարածում է գտել այն գաղափարը, որ սահմանը բացելուց հետո հայ էթնիկ պատկերի փոփոխությու տեղի կունենա, ընդհուպ մինչև ասսիմիլյացիա: Continue reading

ՋԱՎԱԽՔԱՀԱՅԵՐԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀԱՅԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ “ՕՏԱՐԻ” ԵՎ “ՅՈւՐԱՅԻՆԻ” ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈւՄ

ԷԴՈՒԱՐԴ ԼԵՎՈՆԻ ԼԵՎԱՆՅԱՆ
Գիտական ղեկավար` ս.գ.թ. Բ. Հարությունյան

Հոդվածը նվիրված է մշակութային և էթնիկ ինտեգրացիոն գործընթացների, անծանոթ մշակույթում հայտնված միգրանտների վարքն ու հարմարման և ադապտացման գործընթացի ուսումնասիրությանը` Հայաստանում բնակվող ջավախքահայերի օրինակով: Հետազոտության արդյունքում բացահայտվեցին Ջավախքից հեռանալու և Հայստանում բնակություն հաստատելու պատճառները, ջավախքահայերի ինքնաընկալումը, հայաստանյան հայերի և ջավախքահայերի փոխհարաբերությունների բնույթն ու ոլորտները, ինչպես նաև սուբէթնիկ խմբերի մշակութային բացահայտումներն ու մշակութային դիֆուզիան: Այս ամենը մեկաբանվում է ՙօտարի՚ և ՙյուրայինի՚ կոնտեքստում: Continue reading