Ժեգլովի 4 կանոնները

Ինչպես գիտենք հաջողությունների հասնելու համար շատ կարևոր է շփումը մարդկանց հետ: Հաշվի առնելով դրա կարևորությունը զարգանում է կոմունիկացիայի տեսությունը:

Հատկապես այն մասնագետը, որ աշխատում է կոմունիկացիայի ոլորտում ուղղակի պարտավոր է տիրապետի շփման հմտություններին:  Շփման արդյունքում է, որ առաջ է գալիս նոր գաղափաներ, ծանոթություններ, որոնք կարևոր են:

Առօրյա և պրոֆեսիոնալ շփումը տարբեր են, բայց կարևոր, քանի որ շատ հաճախ առօրյա շփումը/փոխհարաբերությունը բերում է ավելի մեծ արդյունք քան գործնականը, իզուր չէ որ հմուտ վաճառքով զբաղվողները հիմնականում հճախորդների հետ շփվում են ոչ գործնական միջավայրում:

Մասնագետի համար ցանկացած վայրում և ցանկացած մարդու հետ շփվելու ունակություն ուենալը կարևոր է:

Ահա և Ժեգլովի 4 կանոնները`

4 правила Глеба Жеглова:

1. Разговаривая с людьми, всегда улыбайся! Люди это любят.
2. Будь к человеку внимательным и старайся подвинуть к разговору об нём самом.
3. Старайся найти тему, которая ему интересна.
4. Проявляй к человеку искренний интерес. Вникни в него, узнай чем он живёт. И тогда человек сам все расскажет…